Jezik

Međunarodni znanstveni skup na Kalniku

U organizaciji Povijesnog društva Križevci 15-16. studenog 2012. (četvrtak i petak) održan je međunarodni znanstveni skup o obitelji Ožegović.

Članovi obitelji Ožegović kao Potomci kalničkih plemića šljivara kroz povjest su se istakli kao Biskupi, dvorski savjetnici i poslanici u kraljevskom saboru, humanitarni aktivisti, glazbenici i slikari.

Skup je održan u restoranu Planinarski dom na Kalniku, gdje se okupilo 30-tak povjesničara, mahom doktora znanosti i doktoranata, koji su kroz svoje znanstvene radove prezentirali istaknute plemiće Ožegović.

Međunarodnom karakteru skupa doprinjeli su dr. sc. Ladislav Heka prorektor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Szegedu, Republika Mađarska, te dr. sc. Anezka Kindlerova sa Sveučilišta u Pragu, Republika Češka.