Jezik

Kontakt

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALNIK

Adresa:
Trg Stjepana Radića 5/II, Kalnik
48267 Orehovec
Hrvatska

E-mail: tz@kalnik.hr

Telefon: 048/270-763, 048/857-250
Fax: 048/270-760