Jezik

Sportsko penjanje

U okolici Starog grada na udaljenosti od svega 200 metara uređeno je stotinjak penjačkih smjerova različitih težina.

penjači1

Kalnik je geološki specifikum jer je nastao na spoju dviju tektonskih ploča južne koja pripada Dinaridima i sjeverne koja pripada Alpama. Tako je na relativno maloj nadmorskoj visini nastala impozantna stjenovita masa.

Visina stijena varira od 10 do 50 metara i idealne su za sportsko penjanje. U okolici Starog grada Veliki Kalnik na udaljenosti od svega 200 metara uređeno je stotinjak penjačkih smjerova različitih težina. Svi smjerovi su osigurani 10mm spitovima, a štandovi su osigurani s po dva spita i lancem.