Jezik

Kalnik u vrijeme NOB-a

kalnikborbi2

Kalnik s Prigorjem područje je jake koncentracije događaja iz NOB-a.

Na Kalniku je osnovan poznati «Kalnički partizanski odred» koji je igrao važnu ulogu u NOB-u u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Iz “Kalničkog odreda” kao matične vojne jedinice izrasli su drugi partizanski odredi, pa brigade i divizije Narodnooslobodilačke vojske na području sjeverozapadne Hrvatske. Tako je iz Kalničkog odreda formiran Zagrebački odred, kasnije X. korpus, Zagorski odred, Međimurski odred. Uz to Kalnički odred pomagao je u ljudstvu i tehnici Narodnooslobodilačkom pokretu u Slavoniji, te je tijekom 1942. i 1943. dao svoja tri bataljuna za Slavonski NOP.

U nastavku teksta je pregled nekih važnijih događaja iz tog razdoblja:

- Zbog učestalih napada na prugu Križevci – Koprivnica, napade na neprijateljske postrojbe u Ludbregu, Novom Marofu, Zelini te  velikih gubitaka koje je trpjela kvislinška NDH na području SZ Hrvatske, Pavelić krajem 1942. šalje na Kalnik Francetića i “Crnu legiju” koja biva poražena uz velike gubitke. Kalnički odred je tijekom 1942. godine bio najaktivniji partizanski odred u Hrvatskoj.
- Tijekom 1943. zbog gubitaka koje su ustaše i domobrani trpjeli zbog partizanskih akcija Pavelić na područje Kalnika šalje svoje elitne postrojbe tzv. Poglavnikov tjelesni zdrug PTZ. No, i te postrojbe doživjele su poraze u sukobima sa kalničkim partizanima.
- U lipnju 1943. Kalnički patizanski odred oslobađa kaznionicu u Lepoglavi.
- U kolovozu 1943. izvršena je reorganizacija odreda, te su formirani intendantski odsjek, vojnosudski odsjek, obavještajni odsjek, mehaničarski odsjek, reorganizirana je bolnica koja je i popunjena novim kadrom. Formirane su obraznovna četa, četa radoveze i dr. Između ostalog, djelovala je glumačka grupa (agritrop) koja je svojim predstavama uveseljavala borce.
- 4. listopada 1943. iz sklopa Kalničkog odreda formirana je brigada “Braća Radić”.
-29. listopada 1943. Ustaške jedinice predvođene jednim seljakom i seljankom iz Kamešnice opkoljavaju partizansku bolnicu u Stupama gdje ubijaju stražare i ranjenike,
- krajem 1943. Kalnički partizani oslobađaju Novi Marof, Varaždinske Toplica i Ludbreg.
-  krajem studenog 1943. partizani prvi put oslobađaju Koprivnicu.
- krajem travnja 1943. Kalnički odred organizira oslobađanje Međimurja od Mađarskog okupatora.

Kalnik iz vremena NOB-a je bio tema mnogih ratnih knjiga i romana. Između ostalog bio je inspiracija za poznati ratni roman književnika prof. Jože Horvata «Mačak pod šljemom” po kojem je snimljen i istoimeni film. Uz to film “Zastava” čija se radnja zbiva na Kalniku u vrijeme NOB-a bio je jedan od prvih filmova posljeratne Jugoslavije.

Na području Kalnika i okolice utvrđeno je 76 spomeničkih mjesta, od kojih se 36 nalazi na užem području Kalničke gore.

Kalnik je zbog koncentracije spomenutih događaja imao status memorijalnog područja, koji je nekada bio prepoznat kao turistički i edukativni potencijal.