Jezik

Studenti iz Mađarske rade prijevod web stranice TZO Kalnik na Mađarski jezik

U sklopu STEP programa za razmjenu studenata između Hrvatske i Mađarske, ovih dana na Kalniku borave i rade dvije mađarske studentice.
U sklopu programa STEP je i angažman studenata u  društvenoj zajednici, pa se tako ukazala prilika za prijevod najvažnijih tekstova na web stranici TZO Kalnik na mađarski jezik.