Jezik

Novi sustav za prijavu i odjavu turista – eVisitor

eVisitor

S ciljem centralizacije podataka o turistima i pojednostavljenja samog procesa prijave i odjave turista te nadzora nad uplatom boravišne pristojbe, Hrvatska turistička zajednica zajedno sa sustavom turističkih zajednica i ostalim dionicima izradila je informacijski sustav eVisitor za čiju su punu primjenu ispunjeni i zakonski preduvjeti.

Naime, dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama br. 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista, te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim je sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate boravišne pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima.

Obveza korištenja sustava od strane obveznika prijave i odjave i turističkih zajednica započinje 01. siječnja 2016. godine, te se nakon toga datuma ukidaju alternativni načini prijave i odjave.

Link za NN: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html

Za pružatelje usluga smještaja sam poslovni proces se bitno ne mijenja osim u dijelu dostave podataka koji će odsada biti moguć samo elektronskim putem, te će iz toga razloga biti potrebno:

- prilagoditi postojeće informacijske recepcijske sustave kako bi se podaci mogli razmjenjivati.

Više informacija nalazi se na sljedećem linku: https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Web-API.ashx

- za sve one koji ne posjeduju vlastite informacijske recepcijske sustave, eVisitor je zamišljen kao web aplikacija bez potrebe za dodatnim instaliranjem na računalo i besplatan je za sve korisnike.

Preduvjet je da se do 01. siječnja 2016. ili do prvog dolaska gostiju obrate nadležnoj turističkoj zajednici koja će izdati korisničke podatke, i to korisničko ime, lozinku i TAN tablicu za korištenje sustava, te uputiti na pomoćne materijale u svladavanju vrlo jednostavne i intuitivne aplikacije.

Želimo naglasiti da je potrebno da obveznik samo prvi puta osobno dođe u nadležnu turističku zajednicu, te da prilikom preuzimanja podataka obavezno predoči identifikacijski dokument i rješenje o pružanju usluga ili u slučaju vlasnika kuće ili stana za odmor i stanovnika općine/grada odgovarajući dokaz o vlasništvu nekretnine. Nužno je da korisničke podatke preuzme ovlaštena osoba obveznika (vlasnik, direktor), a u slučaju da podatke preuzme opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe. Sve aktivnosti u sustavu se bilježe i vezane su uz korisničko ime te je iz tog razloga veoma bitno ozbiljno pristupiti prvoj registraciji i preuzimanju korisničkih podataka.

Za sve obveznike koji posjeduju više objekata na području jedne ili više turističkih zajednica, potrebno je da glavni korisnički račun preuzme vlasnik ili odgovorna osoba, te nastavi dalje s distribucijom korisničkih računa ostalim objektima. Uvijek je potrebno organizirati dodjelu prava s više razine na nižu, te se na takav način osigurava upravljanje da viša razina ima pregled podataka o svim objektima, dok niža razina ima samo prava na objekte koji su mu pridodani. Sam postupak izdavanja korisničkih računa nižoj razini je vrlo kratak i ne zahtjeva posebne procedure niti dokumente.

Trenutni materijali za korištenje sustava objavljeni su putem Interneta i to:

WEB: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor

Na navedenom linku mogu se preuzeti osnovne informacije o sustavu te informativni letci za korisnike: turističke zajednice i obveznike.

YOUTUBE KANAL: https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g

Na navedenom linku mogu se pregledavati edukativni video materijali kako bi unos podataka bio olakšan.

WIKISTRANICE: Nakon prijave na sustav eVisitor, u gornjem desnom kutu ekrana nalazi se ikona, označena sa upitnikom, putem kojega se pristupa wiki sadržaju. Navedenom sadržaju nije moguće pristupiti bez prethodne prijave na sustav eVisitor.

Na navedenoj stranici nalaze se važne informacije o sustavu kao i dokumentacija za spajanje sa ostalim sustavima. Isto tako mogu se pronaći i najčešća pitanja sa odgovorima.

S obzirom da dolazak turista u Republiku Hrvatsku iziskuje određene poslove izvješćivanja nadležnim institucijama (MUP, DZS) Hrvatska turistička zajednica analizom cjelokupnog procesa i neophodnih podataka odlučila se s dionicima centralizirati prikupljanje podataka o turistima te se kroz daljnje faze razvoja aplikacije očekuje daljnje unapređenje procesa, te revidiranje potrebnih obaveznih polja. U tom smislu Hrvatska turistička zajednica s predmetnim dionicima dogovara mogućnost izravnog prijenosa podataka iz sustava eVisitor u sustave kojima isti raspolažu, kako bi se smanjila potreba za dodatnim administriranjem tih podataka od strane samih obveznika.

URED TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE KALNIK